TACK FÖR ER ANMÄLAN!

Tänk på att din anmälan inte är registrerad förrän du erlagt full betalning.

Betala till Bankgiro: 341-8001 - BHS Skills Academy AB
Märk inbetalning med spelarens namn och vilken camp som anmälan gäller.

För utlandsbetalning:
IBAN: SE38 3000 0000 0471 1171 3210
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS